14 kwietnia 2021
tel/fax: 48 67-73-024
zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Ograniczenie pracy oddziału przedszkolnego w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
W związku z najnowszymi zarządzeniami dotyczącymi obowiązujących aktualnie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, zajęcia w oddziale przedszkolnym od 29 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku będą się odbywały w trybie zdalnym.
Rodzice dzieci, zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także pracują w służbach porządkowych i są w trakcie wykonywania zadań służbowych mogą złożyć pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką dziecka w oddziale przedszkolnym od 29 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 r. Proszę o poinformowanie wychowawcy oddziału o takiej sytuacji.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem
dyrektor szkoły – Jerzy Kamionka

pl_PLPolish
pl_PLPolish