25 maja 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Biblioteka szkolna

 W szkole działa biblioteka, która umożliwia uczniom i pracownikom szkoły korzystanie z księgozbioru. Zbiory udostępniane są przez 5 dni w tygodniu. W bibliotece mieści się wypożyczalnia oraz 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, stanowiące jednocześnie czytelnię podręcznego księgozbioru. Biblioteka posiada księgozbiór liczący obecnie 6626 woluminów, na który składają się:

 • księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, przewodniki itp.;
 • literatura popularnonaukowa;
 • literatura piękna;
 • lektury obowiązkowe i uzupełniające.

Poza tym biblioteka udostępnia czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz zbiory specjalne w postaci nośników elektronicznych zawierające multimedialne materiały dydaktyczne (płyty CD, DVD itp.).

Regulamin  biblioteki 

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Książki można wypożyczać jedynie na swoje nazwisko. Wypożyczanie książek na nazwisko innej osoby jest zabronione.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z określeniem terminu ich zwrotu.
 5. Uczeń który nie zwrócił książki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 6. W czytelni czytelnicy mogą samodzielnie korzystać z udostępnionego księgozbioru podręcznego.
 7. Wypożyczonych w bibliotece książek nie należy udostępniać innym osobom.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować i traktować jako dobro wspólne. Wszelkie zauważone uszkodzenia książek należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 9. Zbiory specjalne (płyty DVD, programy multimedialne) udostępniane są wyłącznie nauczycielom.
 10. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócać ciszę.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (lub innego wypożyczonego materiału) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o wartości pieniężnej równej lub większej utraconej pozycji, po uzgodnieniu tego faktu z bibliotekarzem.
 12. Książki powinny zostać zwrócone do biblioteki przed okresem dwóch tygodni przed zakończeniem roku szkolnego. Okres dwutygodniowy dotyczy także uczniów, którzy ubywają w trakcie roku szkolnego zmieniając szkołę.
 13. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 14. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 15. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane środki dyscyplinarne zawarte w statucie szkoły.

 

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish