25 maja 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Szanowni Państwo,
na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 29.01.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1.02.2021 r. do dnia 14.02.2021 r. klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne, a zajęcia prowadzone są zgodnie z Procedurami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Klasy I – III uczą się stacjonarnie z zastosowaniem Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły.
Wszystkie zajęcia, zarówno prowadzone stacjonarnie jak i zdalnie, odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji, a ewentualne zmiany będą zamieszczane w dzienniku. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku –procedury nauczania stacjonarnego 18.01.2021 (1)


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu:

Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców.

Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/ohhXySQM4g8

l.p.

Tematyka webinarów

Planowany termin emisji

 

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1.

Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

21.01.2021 r. godz.18.00

2.

Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

11.02.2021 r. godz.18.00

3.

Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 

25.02.2021 r. godz.18.00

pl_PLPolish
pl_PLPolish