14 kwietnia 2021
tel/fax: 48 67-73-024
nauka-zdalna-dla-klas-i-viii

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauką zdalną zostali objęci uczniowie klas 1 – 8.

Od 22 marca 2021 r.
(poniedziałek) rozpoczyna się nauczanie zdalne w klasach I – III oraz kontynuacja kształcenia na odległość w klasach IV – VIII.
Zasady nauki zdalnej obowiązują, jak w okresie przed feriami zimowymi. Zajęcia prowadzone będą za pomocą aplikacji TEAMS i Zoom zgodnie z planem lekcji.
Pedagog szkolny realizuje swoje obowiązki z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej na terenie szkoły. Nauczyciele wspomagający wykonują swoje obowiązki stacjonarnie na terenie szkoły.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
przebywa na kwarantannie do 25 marca 2021 r. A od 26 marca 2021 r. powraca do nauczania stacjonarnego i funkcjonuje bez zmian.
OPIEKA ŚWIETLICOWA
– dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych – odbywać się może za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.
ZAJĘCIA ZDALNE NA TERENIE SZKOŁY
– dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych – odbywać się mogą w szkole za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.
Konsultacje dla klas VIII bez zmian w reżimie sanitarnym.
OBIADY
– korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zostaje zawieszone, z wyjątkiem dzieci z oddziału przedszkolnego. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.
wniosek_o_objecie_ucznia_opieka_swietlicowa
Pozdrawiam Państwa gorąco i serdecznie oraz życzę wiele zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

dyrektor szkoły – Jerzy Kamionka

pl_PLPolish
pl_PLPolish