26 stycznia 2022
tel/fax: 48 67-73-024

PROJEKTY GRANTOWE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE
W 2020/2021 ROKU

Program grantowy „mPotęga” zorientowany jest na popularyzację matematyki wśród młodych ludzi. Ma na celu zainspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę i zachęcali swoich uczniów do przygody z matematyką

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu w ramach VII edycji programu mPotęga Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć, które  wspierają niestandardowe sposoby nauczania matematyki.

Projekt mPotega ma już na swoim koncie ponad 1 mln uczniów, którzy wzięli udział w nietypowych zajęciach z matematyki. Teraz także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku dołączą do tego grona.

Kosmiczna matematyka” da szansę uczniom z klas IV i V na zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie matematyki.

 Projekt będziemy realizować w miesiącach: wrzesień – grudzień 2020, a tematyka będzie związana z następującymi zagadnieniami:

 • Programowanie robotów- ozoboty.
 • Odczytywanie i tworzenie kodów QR.
 • Wykonywanie doświadczeń matematycznych i wyciąganie z nich wniosków.
 • Wykonywanie zadań na “kratownicy” kształtujące wyobraźnię przestrzenną.
 • Wspieranie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów matematycznych.

Podsumowaniem zajęć będzie sprawdzenie przez uczniów swoich umiejętności  poprzez udział w zawodach matematycznych przeprowadzonych w formie turnieju, z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich uczestników.

Życzymy powodzenia i sukcesów w nauce matematyki.


AKADEMIA BEZPIECZNEGO KONSUMENTA  z KWP zs. w Radomiu i NBP

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „AKADEMIA BEZPIECZNEGO KONSUMENTA”, do którego przystąpiła Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku poprzez podpisanie stosownego porozumieniao współpracy z KWP zs. w Radomiu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych. Projekt został objęty patronatem Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 1. Cel główny zostanie osiągnięty przez: organizację seminarium dla funkcjonariuszy Policji-multiplikatorów wiedzy w szkołach, realizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i średnich, przeprowadzenie dwóch konkursów wśród uczniów, a także opracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych.
 2. Realizatorem merytorycznym projektu jest Wydział Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu.
 3. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 28.02.2021 r.
 4. Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

Lista szkół – PABK_lista_szkol_podstawowych

Więcej na stronie KWP zs. w Radomiu: https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/45405,Komenda-Wojewodzka-Policji-zs-w-Radomiu-rozpoczela-realizacje-projektu-pn-Policy.html


B&N – B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego

W ramach projektu w podejmowane są różnorodne działania mające na celu edukację uczniów w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, m.in.

 1. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach, poprzez wzrost świadomości osób zmotoryzowanych i pieszych;
 2. zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów;
 3. stworzenie „podłoża” do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W ramach programu nasi uczniowie zdobywają wiedzę na temat jak być świadomym uczestnikiem w ruchu drogowym. Teoretyczne wiadomości nabywają na zajęciach lekcyjnych, praktyczne natomiast doskonalą w czasie rajdów rowerowych, konkursów BRD. Angażują się w tworzenie gazetek szkolnych, plakatów. Sami projektują i rozdają ulotki zawierające informację o przepisach w ruchu drogowym, konieczności używania elementów odblaskowych i świadomym oraz odpowiedzialnym zachowaniu się na drodze.


„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

 W projekcie uczestniczy 10 osobowa grupa uczniów z klasy 8.

 

 

 

 

 

 

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish