28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Szanowni Państwo,
rozpoczynamy nabór dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego
oraz klasy I w naszej szkole.
Niezbędne dokumenty oraz wnioski znajdują się w poniżej.

Kryteria do klas pierwszych
Kryteria. Rekrutacja do oddzialow przedsz.
Wniosek. kl. 1 . Spoza obwodu (1)
Wniosek.kl. 1. dziecko z obwodu szkoly
Oświadczenie
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Zarządzenie nr 15/2022
Zarządzenie nr 16/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

DZIECI 6 – LETNIE (ROCZNIK 2016)

 1. Babut Natalia
 2. Bednarczyk Filip
 3. Działakiewicz Dawid
 4. Kopania Martyna
 5. Krzysztoszek Liliana
 6. Lachtara Antoni
 7. Madejski Antoni
 8. Olszak Liliana
 9. Pawłuszek Konrad
 10. Rokita Antoni
 11. Rutkowski Filip
 12. Sosnowska Wiktoria
 13. Tatar Marcelina

DZIECI 5 – LETNIE (ROCZNIK 2017)

 1. Czarnota Zofia
 2. Figura Zuzanna
 3. Gawęda Szymon
 4. Gawryjołek Alan
 5. Mazur Lidia
 6. Pawelec Anna

 


REKRUTACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca w tych oddziałach.
 3. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci: 5-letnich ( ur. w 2016 r.) zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk
 1. SZKOŁY PODSTAWOWE
 2. Dzieci 6-letnie (ur. 2015 r.):
  – realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tylko w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub
  – realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
  3. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.
  Zarządzenia i dokumenty rekrutacyjne:
 1. Zarządzenie rekrutacyjne oddziały przedszkolne
 2. Zarządzenie rekrutacyjne do klasy I
 3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 4. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 5. Wniosek o przyjecie dziecka do kl. 1 spoza obwodu
 6. Kryteria do klas pierwszych
 7. Oświadczenia

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Wszyscy kandydaci, na podstawie złożonych wniosków zostali zakwalifikowania do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.
Listy osób zakwalifikowanych.

Oddział przedszkolny
DZIECI 6 – LETNIE (ROCZNIK 2015)

 1. Chołuj Maja
 2. Cywka Blanka
 3. Dąbrowska Jagoda
 4. Firlej Bartłomiej
 5. Grela Alan
 6. Gunia Aleksander
 7. Janusz Michał
 8. Kuś Adam
 9. Lis Julia
 10. Pawłuszek Konrad
 11. Szmigiel Maja
 12. Walasek Oliwia

DZIECI 5 – LETNIE (ROCZNIK 2016)

 1. Rutkowski Filip
 2. Działakiewicz Dawid
 3. Babut Natalia
 4. Sosnowska Wiktoria
 5. Tatar Marcelina
 6. Bednarczyk Filip
 7. Lachtara Antoni
 8. Krzysztoszek Liliana
 9. Olszak Liliana
 10. Madejski Antoni

W oddziale przedszkolnym jest jeszcze 3 wolne miejsca.

klasa I

 1. Bernat Nikola
 2. Czaplińska Aleksandra
 3. Janik Łucja
 4. Jasik Gabriela
 5. Jaskulski Michał
 6. Knieć Lena Zofia
 7. Lis Jakub
 8. Madejski Adrian
 9. Madejski Antoni
 10. Misztak Ignacy
 11. Rutkowska Magdalena
 12. Rywacki Mikołaj
 13. Szczepanek Maciej

2021-08-24 17:19:45


Rekrutacja do szkół i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji:

Lista dzieci sześcioletnich przyjętych do oddziału przedszkolnego PSP w Przyłęku na rok szkolny 2020/2021 

 1. Bernat Nikola
 2. Czaplińska Aleksandra
 3. Janik Łucja
 4. Jasik Gabriela
 5. Jaskulski Michał
 6. Knieć Lena
 7. Lis Jakub
 8. Madejski Adrian
 9. Misztak Ignacy
 10. Rutkowska Magdalena
 11. Szczepanek Maciej

Załącznik nr 2

Lista dzieci pięcioletnich przyjętych do oddziału przedszkolnego PSP w Przyłęku na rok szkolny 2020/2021 

 1. Dąbrowska Jagoda
 2. Grela Alan
 3. Pawłuszek Konrad
 4. Lis Julia

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej PSP w Przyłęku na rok szkolny 2020/2021 

 1. Ajzenberg Lena
 2. Chołuj Karolina
 3. Czaplińska Julia
 4. Figura Igor
 5. Gawryjołek Amelia
 6. Gawryjołek Bartosz
 7. Gregorczyk Kinga
 8. Karsznia Alicja
 9. Kobylska Lena
 10. Lis Patryk
 11. Madejska Lena
 12. Mazur Szymon
 13. Rokita Marcel
 14. Rokita Nikola
 15. Wołyński Szymon

Lista dzieci sześcioletnich przyjętych do oddziału przedszkolnego PSP w Przyłęku na rok szkolny 2020/2021 w postępowaniu uzupełniającym z dn. 24.02.2020r.

 1. Mikołaj Rywacki

Lista dzieci pięcioletnich przyjętych do oddziału przedszkolnego PSP w Przyłęku na rok szkolny 2020/2021 w postępowaniu uzupełniającym z dn. 24.02.2020r.

 1.  Maja Chołuj
 2. Adam Kuś
 3. Maja Szmigiel
 4. Oliwia Walasek
 5. Michał Janusz
 6. Blanka Cywka

W oddziale przedszkolnym pozostało jeszcze 3 wolne miejsca.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówki wnioski rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej można pobierać i zostawiać w budynku szkoły, na stoliku przy głównym wejściu lub przesłać droga mailową.

ZAŁĄCZNIKI:

 

REKRUTACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021 na wolne miejsca w tych oddziałach.
 3. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci:

– 5-letnich ( ur. w 2015 r.) zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk

 1. SZKOŁY PODSTAWOWE
 2. Dzieci 6-letnie (ur. 2010 r.):

– realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tylko w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub

– realizują obowiązek szkolny w I klasie w szkole podstawowej , która jest szkołą obwodową ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 1. Dzieci 5-letnie mogą realizować wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

III. ZASADY NABORU

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego są opublikowane w Zarządzeniu Nr 13/2020 oraz Zarządzeniu Nr 1342020 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 lutego 2020 roku.
 2. Nabór wniosków do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 1 marca do 31 marca b.r.
 3. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług oddziału przedszkolnego i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona kontynuacja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2020/2021).
 4. Rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru maksymalnie 3 placówek zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru).
 5. Kwalifikowanie odbywa się do jednego z oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 6. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

– zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;

– dostarczono do szkoły z oddziałem przedszkolnym I–go wyboru wypełniony
i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami.

 1. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego oddziału przedszkolnego, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.

Uwaga:

 • w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt Gminy Przyłęk korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

Zamieszkanie to:

 1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
 2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2020r.,
 3. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

 

Zarządzenie Nr  13/2020
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1, pkt 1w związku z art.29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżźn. zm.) zarządzam co następuje:

 • 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021 w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 13/2020
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia  4  lutego 2020 roku

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  

 

od 2 marca  2020 r.

do 31 marca 2020 r.

 

 

od 15 kwietnia 2020 r.

do 22 kwietnia 2020 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 

 

 

od 1 kwietnia 2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.

 

 

 

od 22 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
 

3 kwietnia  2020 r.

 

24 kwietnia 2020 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 6 kwietnia  2020 r.

do 10 kwietnia 2020 r.

od 27 kwietnia  2020 r.

do 29 kwietnia 2020 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

10 kwietnia 2018 r.

 

29 kwietnia 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1, pkt 1w związku z art.29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżźn. zm.) zarządzam co następuje:

 • 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021 w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 14/2020
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 4 lutego 2020 roku

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2020/2021.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  

od 2 marca  2020 r.

do 31 marca 2020 r.

 

od 15 kwietnia 2020 r.

do 22 kwietnia 2020 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 

 

 

od 1 kwietnia 2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.

 

 

 

od 22 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
 

3 kwietnia  2020 r.

 

24 kwietnia 2020 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 6 kwietnia  2020 r.

do 10 kwietnia 2020 r.

od 27 kwietnia  2020 r.

do 29 kwietnia 2020 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

10 kwietnia 2018 r.

 

29 kwietnia 2018 r.

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish