26 października 2020
tel/fax: 48 67-73-024

REGULAMIN RADY RODZICÓW PSP W PRZYŁĘKU       

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku w dniu 28.09.2020 roku powołała Prezydium Rady w składzie:

Przewodnicząca – Ewa Krzak (kl. VII)
Skarbnik – Małgorzata Kuba (kl. III)
Sekretarz – Agnieszka Wawer (kl. V)
Członek – Ilona Kośnica (kl. IV)

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – Justyna Krzysztoszek (kl. II)
Członek – Joanna Ciupak (kl. VIII)
Członek – Dagmara Czaplińska (kl. I)

WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW 

Składka roczna na Radę Rodziców – 30 zł za pierwsze dziecko, za drugie 20 zł każde kolejne dziecko zwolnione.

TRÓJKI KLASOWE

TRÓJKI KLASOWE WYBRANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Oddział przedszkolny:
Przewodniczący: Daria Grela
Skarbnik: Dagmara Czaplińska
Sekretarz: Justyna Madejska

Klasa I
Przewodniczący: Dagmara Czaplińska
Skarbnik: Katarzyna Wołyńska
Sekretarz: Aleksandra Karsznia

Klasa II
Przewodniczący: Justyna Krzysztoszek
Skarbnik: Aneta Sobania
Sekretarz: Benita Sandomierska

Klasa III
Przewodniczący: Małgorzata Kuba
Skarbnik: Katarzyna Gregorczyk
Sekretarz: Joanna Mazur

Klasa IV
Przewodniczący: Ilona Kośnica
Skarbnik: Katarzyna Jaskulska
Sekretarz: Anna Dąbrowska

Klasa V
Przewodniczący: Agnieszka Wawer
Skarbnik: Renata Janusz
Sekretarz: Ewelina Misztak

Klasa VI
Przewodniczący: Małgorzata Kopania
Skarbnik: Anna Janik
Sekretarz: Anna Janusz

Klasa VII
Przewodniczący: Ewa Krzak
Skarbnik: Małgorzata Sobania
Sekretarz: Aneta Raczkowska

Klasa VIII
Przewodniczący: Joanna Ciupak
Skarbnik: Agnieszka Gawryjołek
Sekretarz: Edyta Andrzejewska

 

Informacja

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pana Wojciecha Starzyńskiego Prezesa Zarządu Fundacji Rodzice Szkole przekazujemy Państwu informację o bezpłatnym webinarium (szkoleniu internetowym) organizowanym przez Fundację w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 19:00.

Poświęcone będzie ono działalności rodziców na terenie szkół, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zakładania rad rodziców, ich gospodarki finansowej oraz roli przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o webinarium wśród członków rad rodziców. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Webinarium dla rodziców

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku w dniu 18.09.2019 roku powołała Prezydium Rady w składzie:

Przewodnicząca – Anna Dąbrowska (kl. III)
Z-ca Przewodniczącej – Małgorzata Kuba (kl. II)
Skarbnik – Aneta Raczkowska (kl. VI)
Sekretarz – Katarzyna Knieć (kl. „0”)
Członek – Małgorzata Woźniczka (kl. VIII)

WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Składka roczna na Radę Rodziców – 30 zł za pierwsze dziecko, za drugie 20 zł każde kolejne dziecko zwolnione.

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – Agnieszka Pawełek (kl. VII)
Z-ca Przewodniczącej – Benita Sandomierska (kl. I)
Członek – Agnieszka Wawer (kl. IV)
Członek – Marcin Woźniczka (kl. V)

TRÓJKI KLASOWE

KLASA „0”
1. Przewodniczący: Katarzyna Knieć
2. Sekretarz: Katarzyna Rokita
3. Skarbnik: Anna Janik
KLASA I
1. Przewodniczący: Benita Sandomierska
2. Sekretarz: Iwona Madejska
3. Skarbnik: Katarzyna Knieć
KLASA II
1. Przewodniczący: . Małgorzata Kuba
2. Sekretarz: Joanna Mazur
3. Skarbnik: Katarzyna Gregorczyk
KLASA III
1. Przewodniczący: Anna Dąbrowska
2. Sekretarz: Katarzyna Jaskulska
3. Skarbnik: Ilona Kośnica
KLASA IV
1. Przewodniczący: Agnieszka Wawer
2. Sekretarz: Renata Janusz
3. Skarbnik: Ewelina Krakowiak
KLASA V
1. Przewodniczący: Marcin Woźniczka
2. Sekretarz: Ewa Król
3. Skarbnik: Anna Wojas
KLASA VI
1. Przewodniczący: Aneta Raczkowska
2. Sekretarz: Małgorzata Knieć
3. Skarbnik: Ewa Krzak
KLASA VII
1. Przewodniczący: Agnieszka Pawełek
2. Sekretarz: Anna Sulima
3. Skarbnik: Monika Piwońska
KLASA VIII
1. Przewodniczący: Małgorzata Woźniczka
2. Sekretarz: Katarzyna Babut
3. Skarbnik: Aneta Raczkowska

pl_PLPolish
pl_PLPolish