6 maja 2021
tel/fax: 48 67-73-024
nauka-zdalna-do-18-04-2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami) w okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 r. szkoła realizuje kształcenie w trybie zdalnym.

Świetlica szkoły, na wniosek rodzica, zapewnienia opiekę stacjonarną dla wszystkich dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na wniosek rodziców, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć zdalnych w miejscu zamieszkania mogą odbywać zajęcia zdalne z terenu szkoły.

Dla uczniów klas VIII kontynuowane są w trybie stacjonarnym konsultacje z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Biblioteka szkolna pracuje w trybie stacjonarnym, w dotychczasowych godzinach pracy.

Specjaliści szkolni pracują w trybie stacjonarnym; zajęcia z uczniami klas I – VIII oraz oddziału przedszkolnego realizowane są w trybie zdalnym; w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica, mogą być realizowane indywidualne zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły.

Na terenie szkoły nadal obowiązują aktualne wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego kraju.
Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły przekazywane są uczniom, ich rodzicom na bieżąco przez wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pozdrawiam Państwa gorąco i serdecznie oraz życzę wiele zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.
dyrektor szkoły – Jerzy Kamionka

pl_PLPolish
pl_PLPolish