17 czerwca 2021
tel/fax: 48 67-73-024
warsztaty-profilaktyczne

W dniach 28.11.2019 r. i 06.12.2019 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne o dotyczące prewencji uzależnień wśród młodych oraz problemu przemocy. Zajęcia zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Przyłęku i przeznaczone były dla uczniów klas IV – VIII. Uczniowie zapoznali się z przyczynami i skutkami zjawiska jakim jest cyberbulling, szeroko zostały omówione zasady bezpieczeństwa w sieci, wykorzystane były ćwiczenia na zarządzanie emocjami. Uczniowie pracowali warsztatowo w oparciu o techniki kreatywne, burzę mózgów, dyskusję. W celu podsumowania i zebrania zdobytych informacji uczniowie oglądali filmy edukacyjne.

Po zakończeniu warsztatów uczniowie znają techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami, potrafią przyjąć postawę asertywną, znają zagrożenia wynikające z uzależnień, przemocy, cyberbullingu.

Zajęcia przeprowadzone były w przyjaznej atmosferze, trenerka p. Olga Jędrych nawiązała dobrą relację z uczniami i w sposób obrazowy przekazała im zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw wieku młodzieńczego.

pl_PLPolish
pl_PLPolish